Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy to pomoc finansowa udzielana przez Powiatowy Urząd Pracy w związku ze stworzeniem lub przystosowaniem stanowiska pracy i zatrudnieniem (na tym stanowisku) skierowanego - Więcej »